Priser og betaling

Fakturaspørsmål

Hvorfor har jeg fått tilleggsavgift?

Dersom du har blitt ilagt en tilleggsavgift er det fordi du ikke har betalt de to første fakturaene vi har sendt deg på passeringsavgiften.

Dersom du har mottatt tilleggsavgift, men betalt inn passeringsavgiften like før du fikk fakturaen, kan du trekke fra allerede innbetalt beløp og kun betale inn tilleggsavgiften.

Tilleggsavgiften blir gjeldende dersom innbetaling finner sted etter første purrings forfallsdato. Klage på tilleggsavgift utsetter ikke betalingsfristen.

Er det lov å ilegge 300,- i tilleggsavgift?

Ihh. § 2 i forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift skal det betales bomavgift ved passering av bomstasjon. Videre viser § 3 at bompengeselskapet skal utstede en tilleggsavgift. Hjemmelen for denne tilleggsavgiften er ”Forskrift om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bomavgift”, fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. august 1988 med hjemmel i vegloven § 27.

Utdrag av forskriften sier:
Det skal ilegges en tilleggsavgift på kr 300,- ved unnlatt betaling av bompenger. Tilleggsavgiften betales i tillegg til bompengetaksten. En giro pålydende summen av tilleggsavgift og bompengeavgift, sendes eier av kjøretøyet. Betalingsfristen er på 3 uker etter at underretning om ilagt tilleggsavgift er kommet fram. Dersom giroen ikke er betalt innen betalingsfristen, økes tilleggsavgiften med 50% til kr 450,- (…)

For å lese hele forskriften, klikk her.


 

Hvor ofte blir jeg fakturert?

Vi sender hovedsaklig faktura på passeringsavgift annenhver måned, men med noen unntak:

Om du passerer for mindre enn 50,- i mnd kan det ta opp til fem måneder før du mottar faktura fra oss.

Dersom du passerer for mer enn 250,- i måneden vil du motta en faktura hver måned.

Hvor ligger bomstasjonene?

 

Ved å trykke på "Bomstasjonene" i menyen øverst til høyre, finner du et kart hvor bomstasjonene er plottet inn.

Hvorfor får jeg faktura når jeg har autopass?

Dersom du har en autopassavtale, og allikevel får en faktura på enkeltpasseringer bør du ta kontakt med selskapet du har avtale med.

Jeg har fått en faktura på en bil jeg har solgt, hva gjør jeg?

Dersom du hadde solgt bilen før passeringene er foretatt, må du sende inn en kopi av salgskontrakt som viser at bilen var solgt på passeringstidspunktet. Da vil fakturaen bli kansellert.

Jeg har fått faktura på elbil, er ikke det gratis?

Fritak for elektroniske kjøretøy gjelder kun dersom du har en gyldig brikke i bilen. Dette kan bestilles hos hvilket som helst bompengeselskap. Når du har plassert brikken i frontruta,  vil du automatisk få gratis passeringer i alle bomstasjoner i Norge.

Jeg har fått faktura på et ukjent skilt, 2 bokstaver og 2 eller 3 tall?

To bokstaver og to eller tre tall er prøveskilt som er hentet ut i ditt navn.

Kan jeg få efaktura eller avtalegiro?

Vi kan tilby efaktura men dessverre kan vi ikke tilby avtalegiro pr i dag.

Dersom du ønsker efaktura må du søke opp bompengeselskapet i nettbanken din, og legge inn efakturareferanse.

Efakturareferansen din finner du i KID-nummeret, og er ni siffer langt.

Alle våre KID-nummer begynner med 3100, de neste ni sifrene er din efakturareferanse.

Eks:

310097302775600036551025       De ni uthevede sifrene utgjør din efakturareferanse.

Hvorfor får jeg faktura i Digipost?

Dersom du har en åpen Digipostkasse blir fakturaen din sendt dit.

Om du ikke ønsker faktura i Digipostkassen må du deaktivere brevmottak under "innstillinger".

Du kan også sette på varsling slik at du får e-post eller sms når noe blir mottatt i din Digipostkasse.

Alle disse endringene kan du gjøre på www.digipost.no

Kontakt oss

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Ingeniør Rybergsgate 99
3027 Drammen

  •  

Telefon: +47 32 80 82 70

 

  •  

Åpningstider

Man - fre 08:00-15:00

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS v/ Driftsoperatør, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema