1. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 2. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 3. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 32,00 / 64,00

 4. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 5. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 16 / 32

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS v/ Driftsoperatør, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema